10 วิธี ตั้ง ชื่อแบรนด์ อย่างไรให้เหมาะสมและยั่งยืน? How to brand naming

arktic branding

การตั้งชื่อแบรนด์ผสมผสานไปด้วยศาสตร์ของหลักการและเหตุผล และศิลป์ของความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม  ดังนั้นเราจึงนำเสนอไอเดียนการเริ่มต้นคิดชื่อแบรนด์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน