ชีวิต หลังโควิด ทำให้ ผู้บริโภค เปลี่ยนไปอย่างไร และ จะเกิดแนวทางอย่างไรในภาคธุรกิจ? Post-Covid Behaviour/Business Changing

หลังจากสถานการณ์โควิค-19 ในไทยค่อยๆดีขึ้น วันนี้เราชวนมาลองคิดกันเล่นๆว่า ผลกระทบของมันน่าจะส่งผลอย่างไรต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือพัฒนาขึ้นไปบ้าง