4 Steps — เลือก ชื่อแบรนด์ ที่เหมาะสม Suitable Brand Naming

arktic branding name

ใน 4 Steps นี้จะเป็นการพูดถึงหลักการและเหตุผลเป็นหลัก เสมือนเป็นไกด์ไลน์ในการตั้งชื่อแบรนด์ที่เหมาะสมอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มากกว่ากว่ามองถึงความชอบส่วนตัวของตัวเอง หรือ ใครคนหนึ่งในทีม

10 วิธี ตั้ง ชื่อแบรนด์ อย่างไรให้เหมาะสมและยั่งยืน? How to brand naming

arktic branding

การตั้งชื่อแบรนด์ผสมผสานไปด้วยศาสตร์ของหลักการและเหตุผล และศิลป์ของความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม  ดังนั้นเราจึงนำเสนอไอเดียนการเริ่มต้นคิดชื่อแบรนด์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

ชีวิต หลังโควิด ทำให้ ผู้บริโภค เปลี่ยนไปอย่างไร และ จะเกิดแนวทางอย่างไรในภาคธุรกิจ? Post-Covid Behaviour/Business Changing

หลังจากสถานการณ์โควิค-19 ในไทยค่อยๆดีขึ้น วันนี้เราชวนมาลองคิดกันเล่นๆว่า ผลกระทบของมันน่าจะส่งผลอย่างไรต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือพัฒนาขึ้นไปบ้าง