10 วิธีตั้งชื่อแบรนด์อย่างไรให้เหมาะสมและยั่งยืน? How to naming brand

arktic branding

การตั้งชื่อแบรนด์ผสมผสานไปด้วยศาสตร์ของหลักการและเหตุผล และศิลป์ของความคิดสร้างสรรค์และความสวยงาม  ดังนั้นเราจึงนำเสนอไอเดียนการเริ่มต้นคิดชื่อแบรนด์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

ชีวิตหลังโควิดทำให้ผู้บริโภคเปลี่ยนไปอย่างไร และ จะเกิดแนวทางอย่างไรในภาคธุรกิจ? Post-Covid Behaviour/Business Changing

หลังจากสถานการณ์โควิค-19 ในไทยค่อยๆดีขึ้น วันนี้เราชวนมาลองคิดกันเล่นๆว่า ผลกระทบของมันน่าจะส่งผลอย่างไรต่อวิถีชีวิตและพฤติกรรมของผู้บริโภค รวมถึงจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นหรือพัฒนาขึ้นไปบ้าง